Vidzemes plānošanas reģiona biroja pārvešana uz jaunajām telpām